Aanvraagprocedure

 1/

A : Bij Aankoop bouwgrond / woning / appartement / tweede verblijf / Opbrengstpand :

Na ondertekening van een verkoopovereenkomst kunnen wij samen op zoek naar een geschikt krediet.

SUPER BELANRIJK : Bij het tekenen van een verkoopovereenkomst is het aan te raden om volgende clausule te laten opnemen in de overeenkomst : “onder voorbehoud van goedkeuring van de lening

Een verkoopsovereenkomst is bindend en bij het eventueel niet verkrijgen van een hypotheeklening zou men betaalde voorschotten mogelijk niet meer kunnen recupereren en/of extra kosten (boete) dienen te betalen.

B : Overname hypotheeklening en/of centralisatie

Het is mogelijk om uw kredieten te centraliseren indien voldoende
pandwaarde en voldoende terugbetalingscapaciteiten.

 

2/

Samen bespreken wij in alle discretie uw dossier en geven wij u alle
mogelijkheden betreffende te ontlenen bedrag, duurtijd, rentevoet, terugbetaling-
capaciteiten, enz………….

3/

Mits uw akkoord verwerken wij uw dossier en stellen wij een erkend schatter aan.
De schatting geeft volgende waarden aan :
– de onderhandse verkoopwaarde
– de waarde in vrijwillige openbare verkoop
– de waarde in gedwongen openbare verkoop

4/ De kredietinstelling zal op basis van het dossier een beslissing nemen omtrent uw dossier.

De kredietinstelling stuurt schriftelijk een goedkeuring of weigering van het dossier. Bij een goedkeuring zal de kredietinstelling een kredietaanbod opmaken met de afgesproken rentevoet, looptijd, de maandlast en eventuele andere voorwaarden.

Dit aanbod wordt samen op ons kantoor besproken en mits uw akkoord schriftelijk aanvaardt.

Vanaf 1 april 2017 zijn er twee grote veranderingen met betrekking tot het hypothecaire krediet. De twee belangrijkste veranderingen : Het ESIS en het JKP (Jaarlijks KostenPercentage).

Het ESIS is een verplicht document met alle voorwaarden van uw voorgesteld hypothecair krediet.

Het JKP (jaarlijks kostenpercentage) is een percentage met de totale kostprijs van jouw hypothecair krediet. In dit percentage zit de rentevoet voor jouw hypothecair krediet, maar ook alle andere kosten zoals dossier- en schattingskosten, premies voor verplichte verzekeringen, … inbegrepen.

5./

Het getekend aanbod wordt door de kredietinstelling dan aan de bevoegde notaris overgemaakt zodat deze zijn opzoekingen kan starten.

6/

Verlijden van akte bij de notaris.

Uiteraard kan u steeds rekenen op onze bijstand en wordt u steeds correct op de hoogte gebracht van de stand van zaken in het dossier.
Indien interesse kan u ons vrijblijvend contacteren op het nummer 011/21.31.31 voor meer informatie en/of voor een afspraak op ons kantoor.