Soorten Woonkrediet

Vast of Variabel?

Een krediet met een Vaste rentevoet : Een vaste rentevoet betekend voor u de
zekerheid dat de rentevoet constant blijft gedurende de looptijd van het krediet.
U weet dus wat de last op uw gezinsbudget zal zijn tijdens de volledige duurtijd.

Een krediet met een veranderlijke (Variabel) rentevoet :
Bij de variabele rentevoet volgt deze de evolutie van de financiële markten.
Hier kan uw last van uw krediet dus variëren – stijgen of dalen – binnen de vooraf vastgelegde limieten
die u hebt gekozen tijdens het onderschrijven van uw krediet.

Elke overeenkomst moet aanduiden om de hoeveel jaar deze rentevoet aangepast kan worden.
Dit kan om de 3,5,10 jaar of zelfs jaarlijks gebeuren.

Enkele voorbeelden : 3/3/3 = driejaarlijkse variabiliteit waarin de
rentevoet elke 3 jaar wordt herzien.
5/5/5 = vijfjaarlijkse variabiliteit waarin de
rentevoet elke 5 jaar wordt herzien.

Er bestaan ook semi-variabele formules : gedurende een eerste min of meer lange periode geniet u een vast rentevoet, vervolgens volgt uw krediet de variabiliteit die u bij de aanvraag hebt gekozen.
Een voorbeeld ter verduidelijking : 10/5/5 = gedurende 10 jaar blijft de rentevoet van het krediet onveranderd.
Na 10 jaar en na 15 jaar wordt uw rentevoet herzien en worden uw maandelijkse terugbetaling aangepast.

BELANGRIJK : Minimum en Maximumdrempel
Deze aanduiding moet bij wet verplicht vermeld staan en duidt in hoeverre de rentevoet
maximaal of minimaal mag stijgen of dalen.
Bovendien mag de aanpassing naar boven nooit groter zijn dan naar beneden.
Voorbeeld : (-2/+3) kan en mag NIET