Online aanvraag

Graag te lenen bedrag:
Tel:
GSM:
Uw email:


Uw gegevens:
Naam:
Voornaam:
Straat:
Nr:
Bus:
Postcode:
Plaats:
Sedert op adres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geslacht:
Identiteitskaartnummer :
Geldig tot:
Rijksregisternummer:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Huisvesting:
Huurgeld indien huurder:
Bankreknummer (IBAN):
Beroep:


Werkgever:
Naam:
Straat:
Nr: 
Bus:
Postcode: 
Plaats:
Datum in dienst: 
Contract: 
Netto maandloon:
Bijkomende inkomsten: 
Aard van de bijkomende inkomsten:
Kindergeld: 
Aantal kinderen: 


Extra in te vullen voor zelfstandige:
Btwnummer : 
Handelsregisternummer:
Plaats handelsregister: 
Aard van de activiteit: 
Opgericht op: 
Nettowinst: 


Uw Partner:
Naam :
Voornaam :
Straat:
Nr:
Bus: 
Postcode: 
Plaats: 
Sedert op adres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats: 
Geslacht: 
Identiteitskaartnummer: 
Geldig tot: 
Rijksregisternummer: 
Nationaliteit:
Burgerlijke staat: 
Huisvesting: 
Huurgeld indien huurder: 
Beroep: 


Werkgever Partner:
Naam: 
Straat: 
Nr: 
Bus: 
Postcode:
Plaats: 
Datum in dienst: 
Contract: 
Netto Maandloon: 
Bijkomende inkomsten: 
Aard van de bijkomende inkomsten: 
Kindergeld: 
Aantal kinderen: 


Extra in te vullen voor zelfstandige:
BTWnummer: 
Handelsregisternummer: 
Plaats Handelsregister: 
Aard van de activiteit: 
Opgericht op: 
Nettowinst: 


Lopende kredieten/leningen
Type Maatschappij Bedrag Duur (maand) Maand
aflossing
1ste Vervaldag Netto Saldo
(Facultatief)
Terug-
betaling?


Commentaar

captcha
Vul de bovenstaande tekens in: