Autoverzekering

Een autoverzekering heeft tot doel de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren.
Een autoverzekering is in de landen van de Europese Unie verplicht.

Overzicht van de mogelijke waarborgen :

 1. VERPLICHTE Burgerlijke Aansprakelijkheid (dekking BA)
  Is een wettelijk verplichte verzekering. Deze vergoedt de lichamelijke en
  stoffelijke schade aan andere : andere bestuurders, inzittenden,
  voetgangers,….
 2. Rechtsbijstand
  Verdedigt uw rechten als bestuurder of als eigenaar van een voertuig.
 3. Klein Omnium
  Vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van de volgende
  Waarborgen :

  • Brand : Deze waarborg verzekerd u tegen brandschade. Hierbij komen de
   Schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding,
   Kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten
   Van het blussen in aanmerking.
  • Diefstal : U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of
   Poging tot diefstal van uw wagen.
  • Glasbreuk : Deze waarborg denkt u tegen schade aan de voorruit, de
   Zijruiten en de achterruit van de wagen.
  • Natuurkrachten : Deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade
   Aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel,
   sneeuw, enz…)
  • Aanrijding met dieren : Schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren.
 4. Grote Omnium
  Vergoedt de materiële schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van onder
  andere eigen fout, ongeval met vlucht, vandalisme, carjacking….. + de
  waarborgen van de kleine omnium.Waarborgen zijn dus :

  • Eigen schade / stoffelijk schade aan het voertuig
   Onder ‘eigen schade’ wordt de materiële schade aan uw voertuig
   Verstaan, die niet verhaalbaar is op een aansprakelijke derde.
  • Brand (uitleg zie klein omnium)
  • Diefstal (uitleg zie klein omnium)
  • Glasbreuk (uitleg zie klein omnium)
  • Natuurkrachten (uitleg zie klein omnium)
  • Aanrijding met dieren (uitleg zie klein omnium)
 5. Bijstandsverzekering bij pech en ongeval in binnen- en buitenland
  Hulpverlening bij pech of ongeval, hulpverlening aan personen over de hele wereld.
  Dankzij deze verzekering kunt u 24 op 24, 365 op 365 dagen per jaar rekenen op bijstand onderweg met uw wagen. Bijna alles wat ook maar kan gebeuren met uw voertuig, uzelf of uw passagiers is gedekt.
  Kortom, u kan steeds met een gerust gemoed de baan op.
 6. Bestuurderspolis
  Vergoedt elk lichamelijk letsel van de bestuurder ten gevolge van een verkeersongeval in recht of in fout.