Familiale Verzekering

De familiale verzekering dekt de schade die u of iemand uit uw gezin aan derden zou veroorzaken.
Deze verzekering is wettelijk niet verplicht maar wij raden deze wel sterk aan.

Vaak wordt de vraag gesteld wat wordt nu juist gedekt?
Principieel wordt vergoedt “Elke onopzettelijke schade aan derden waarvoor een verzekerde extra-contractueel aansprakelijk is in het kader van zijn privé-leven”
Met “derden” wordt bedoeld elke persoon waarmee u geen contractuele band heeft in het kader van het schadegeval.

Een voorbeeld :
Veel mensen denken dat een familiale enkel nodig is als men kinderen heeft.
Wanneer deze bvb een bal door de ruit van de buren gooien.
Dit is ook nodig maar wisten jullie dat ook dat wanneer je als zwakke weggebruiker (fietser of voetganger) wordt omvergereden dat de rechtsbijstand van de familiale je belangen zal behartigen.