Overlijdensverzekering

Deze verzekering keert een kapitaal uit bij overlijden en is dus een levensverzekering.
Hierbij is een premie verschuldigd tot aan de afgesproken datum of tot aan het moment van eerder overlijden.